Úřad vlády České republiky

Oddělení styku s veřejností

 

Vážený pan

Pavel Kozák

kontakt

 

 

V Praze 15. prosince 2016

Čj. 23206/2016-OSV

 

Vážený pane Kozáku,

 

Úřadu vlády ČR bylo doručeno Vaše elektronické podání, jehož obsahem je zamyšlení nad tématem „vztah civilizace a sexuality“.

 

Dovoluji si Vám sdělit, že jsme se s Vaším dopisem seznámili a bereme ho na vědomí.

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

 

Mgr. Marek Macháň v.r.

vedoucí oddělení styku s veřejností

 

 

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33