Úřad vlády České republiky

Sekce kabinetu předsedy vlády

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

 

 

Vážený pan

Pavel Kozák

ADRESA, e-mail

 

 

V Praze 12. dubna 2017

 

Čj. 9114/2017-OSV

 

Vážený pane Kozáku,

 

panu předsedovi vlády bylo doručeno Vaše elektronické podání ve věci návrhu zřízení mezioborové komise vlády pro otázky sexuality. Dovolte mi, abych Vám sdělila, že pan předseda vlády byl s Vaším podnětem seznámen a vzal jej na vědomí. O kompetencích Úřadu vlády ČR a jeho postoji k Vašemu návrhu jste byl již v minulosti opakovaně informován prostřednictvím dopisů oddělení styku s veřejností. Dovolte mi konstatovat, že s ohledem na blížící se konec mandátu současné vlády, je její prioritou především dokončení jasně stanovených plánovaných úkolů. O zřízení komise, pracovního nebo poradního orgánu ve Vámi zmiňované problematice sexuality se dosud nikdy na žádném resortu neuvažovalo, neboť se má zato, že téma je průběžně řešeno resortními strategickými dokumenty. S pozdravem

 

PhDr. Běla Hejná v.r.

náměstkyně pro řízení Sekce

kabinetu předsedy vlády